SOMS / SOMETIMES

'In de slipstream van de goden'

People always have an urgent need to understand and contrast everything about themselves, their lives and the things around them, but the world doesn't work that way. Sometimes it is the same, sometimes it is different. Sometimes you know, sometimes you don't. “Sometimes” celebrates the elusiveness of our existence.

Mensen hebben altijd maar een dringende behoefte alles te begrijpen en te contrasteren van zichzelf, hun leven en de dingen om hen heen, maar zo werkt de wereld niet. Soms is het even zo, soms is het even anders. Soms weet je het wel, soms niet. In de serie “Soms” wordt de ongrijpbaarheid van het leven gevierd. 

1 / 5